Manuell avstämning P400/V400

Denna instruktion är en manuell work around för att nollställa kortterminalens z-rapport för dagen. 


Detta är en manuell work around för att nollställa terminalens siffror, vilket skulle innebära följande rutin när man stänger kassan för dagen.

  1. Skriv ut kortterminalsrapport genom att trycka på ”Dagsavslutning (kortterminal)” i kassan.
  2. Genomför Avstemning.
  3. Nollställ terminalens belopp genom att Logga in på terminalens inställningar genom att hålla in 4+6 (samtidigt), ange lösenord (standard är 1234). Välj Oppgjørsmeny och därefter Z-rapport. Beroende på terminaltyp kan man därefter få frågan om man vill skriva ut rapporten eller visa den. Här kan man välja att visa den.

Fördelaktigt att nollställa beloppen i terminalen på morgonen första gången, då kommer rapporten stämma redan samma kväll. I annat fall kommer rapporten stämma dagen efter.