Felsökning/koppling av Handdator

Denna instruktion gäller Raptool nätverksansluten handdator. Manual handdator FDT_Manual_Handdator Raptool Nätverk_ver 8.6.pdf 

      

Förutsättningar för att handdatorn ska fungera och filer kan importeras till Avance 

 • Internetåtkomst
 • Lokalt nätverk med DHCP
 • Dockningsstället inställt på Ethernet (se omkopplare på baksidan), strömkabel är ansluten till strömuttag och nätverkskabeln är ansluten till nätverksuttag (vägg/switch/router) 
 • Dockningsstället är kopplad på lokala nätverket och har fått ett IP-nummer.
 • Lamporna vid nätverksuttaget på baksidan lyser/blinkar när handdatorn är i dockningsstället. 
 • Handdatorn ska vara i dockningsstället när inloggning görs (användarnamn och lösenord) samt lagerställe valt. Detta för att systemet ska veta vilket användare/butik som skickar filen.

Fel som kan uppstå

 • Felmeddelande No Client IP detected visas när handdatorn dockas i stället. 

  Innebär att handdatorn inte har fått något IP-nummer. Felsök nätverk / Kablage, klicka här →  No client IP 


 • Felmeddelande "Error in communication" eller "Cannot connect to server" visas när man loggar in eller synkroniserar filer

          Handdatorn kan sitta bakom en router eller smart switch som har en firewall som blockar trafiken. Prova att koppla in den direkt i huvudroutern eller en annan switch. 

  • Om man har en dockningsstation med en silverfärgad del bakom (där man kan ladda ett extrabatteri) så fungerar inte den äldre modellen av Datalogic-handdatorn (den med joystick, se bild uppe till vänster). Om så är fallet behöver man uppgradera

handdatorn med nya drivrutiner för nätverkskortet i handdatorn, vänligen kontakta FDT Support. 


 • Det finns  ingen fil att läsa ner till Avance även om handdatorn är dockad och synkroniserad mot nätverket. 

  Alt. 1 Prova hämta filen via programmet

  Öppna Program/Handdator, välj flik Import och klicka på Import. Filen kommer att läggas den kommunikationsmapp som är angiven på flik Inställningar. 
  Alt. 2 Prova logga om med dina inloggningsuppgifter och välj rätt lagerställe 
  Viktigt! Vid inloggning slå alltid kundnummer sedan ENTER (ENT knappen på handdatorn) och lösenord sedan ENTER (ENT knappen på handdatorn)

  Logga ut genom att trycka blå knapp samtidigt som du trycker in av/på-knappen på sidan om handdatorn eller gör en enkel omstart av handdatorn (Warm Reboot) ESC och av/på-knappen samtidigt

  Sätt handdatorn i dockningsstället och logga in med dina inloggningsuppgifter. Dessa hittar du i flik Inställningar. Välj aktuellt lagerställe. 

  Alt. 3 Prova uppdatera server med dina användaruppgifter

  Klicka på Uppdatera server i flik Inställningar, logga om med dina inloggningsuppgifter i handdatorn (se alt.2) 


 • Belysningen på displayen är avslagen

Tryck på funktionsknapp Gul på handdatorn, sedan på knapp ESC, då ska belysningen komma igång igen.


 • Handdatorn har låst sig eller scannar inte streckkoder längre

Gör en warm reboot genom att hålla in ESC-knappen samtidigt som man håller in av/på-knappen. Handdatorn startar då om och därefter får man sätta ner handdatorn i dockan igen och logga in på nytt.

  • Man kan även göra en cold reboot. Observera dock att man förlorar det man har gjort i handdatorn efter senaste synkroniseringen. Detta gör man genom att hålla in av/på-knappen, ESC-knappen och pil upp på handdatorn samtidigt.


 • Ikonen ”FDT” är borta från skrivbordet på handdator

Välj My Device - Backup - Raptool_CL, välj där Raptool_Client.exe
För att få ut ikonen till skrivbordet så markera Raptool Client, gå sedan upp till ”File” och välj "Send to desktop"