Ej överförda transaktioner

Om det finns transaktioner som inte har kunnat synkronisera till affärssystemet av någon anledning visas följande meddelande i inloggningsrutan: 

"Det finns transaktioner som inte har kunnat föras över till affärsdatasystemet. Kontakta FDT Support"


Lösning:

Skicka om ej överförda transaktioner. För att göra detta följer man nedan instruktioner: 

Öppna kassaprogrammet och skriv in lösenordet i inloggningsrutan, klicka sedan på ikonen med verktygen nere till vänster. Observera att det krävs rättigheter för att kunna logga in i ER Verktyg, om rättigheter saknas visas ett meddelande om detta. 


Välj sedan fliken WCF logg och klicka på "Uppdatera lista med offline-anrop".

Om man vill kan man kontrollera den aktuella dagen då det saknas transaktioner och se vad det står för status under ”DispatchStatusName”, om det står "Failed" eller "Not sent" ligger transaktionerna kvar i lokala databasen för kassan och behöver skickas om.


Skicka om transaktionerna genom att klicka på ”Skicka om misslyckade anrop”. Vänta därefter ca 30 sekunder. Klicka på sedan på Spara konfiguration. Stäng av kassaprogrammet och starta om det igen.

Observera att när man skickat om dessa transaktioner kommer de att synas på journal och konteringar.

Om man vill kontrollera att transaktionerna har synkroniserats så kan man gå in på fliken WCF logg och klicka på Uppdatera lista med offline-anrop igen. På så sätt kan man kontrollera om de transaktioner som tidigare stod som "Failed" eller "Not sent" nu visas som "Sent". Om de fortfarande visas som "Failed" eller "Not sent", prova att klicka på ”Skicka om misslyckade anrop” igen.

Om ni stöter på problem så kontakta FDT Support på 0920-24 33 20.