Snabbkommandon i Firefox

För att använda snabbkommandon i Firefox, använd ALT + SHIFT + tangent enligt tabellen nedan

ALT + SHIFT + §Minimera/maximera filter i listvyerna
ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut 
ALT + SHIFT + OLägg till i etikettkö
ALT + SHIFT + YÖppna Skicka SMS-dialog
ALT + SHIFT + RLägg till rad
ALT + SHIFT + ILägg till artikel
ALT + SHIFT + TLägg till textrad

Byt snabbfilter i listvyerna och flikar i detaljvyerna genom att trycka på ALT + siffra. Snabbfiltrena och flikarna numreras från vänster med start på 1.

Artikel

Listvy artikel

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut etikettkö

Detaljvy artikel

ALT + SHIFT +Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT +OLägg till i etikettkö
ALT + SHIFT +PSkriv ut etikett/etikettkö

Flikar

ALT + 1Flik Information
ALT + 2Flik Avtalspriser
ALT + 3Flik Paketartiklar
ALT + 4

Flik Leverantörer

ALT + 5Flik Lager
ALT + 6Flik Ekonomi
ALT + 7Flik Villkor och övrigt
ALT + 8Flik Statistik

Dialog: Lägg till i etikettkö

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + UAvbryt

Dialog: Skriv ut etikett

ALT + SHIFT + SStandardmall
ALT + SHIFT + XSpecialprismall
ALT + SHIFT + UAvbryt

Dialog: Skriv ut etikettkö

ALT + SHIFT + SStandardmall
ALT + SHIFT + XSpecialprismall
ALT + SHIFT + UAvbryt

Dialog: Inleverans individ

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + UAvbryt
ALT + SHIFT + RLägg till rad

Kunder

Listvy kunder

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Detaljvy kunder

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Flikar

ALT + 1Flik Information
ALT + 2Flik Villkor och ekonomi
ALT + 3Flik Leverans och fakturering
ALT + 4

Flik Kundpriser

ALT + 5Flik Övrigt
ALT + 6Flik Försäljning

Försäljning 

Listvy offert/order 

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Att leverera
ALT + 3Snabbfilter Attesteras
ALT + 4

Snabbfilter Redo att faktureras

Detaljvy offert/order 

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut 
ALT + SHIFT + ILägg till artikel
ALT + SHIFT + T

Lägg till textrad

Dialoger och sidopaneler

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + U

Återställ

Flik Husavdrag på offert och order

ALT + SHIFT + R

Lägg till rad (person)

Listvy historik

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Detaljvy historik

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut 

Statistik

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Rapporter

Dagsrapport

ALT + SHIFT + PSkriv ut

Leverantörer 

Listvy leverantörer

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Detaljvy leverantörer

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Flikar

ALT + 1Flik Information
ALT + 2Flik Villkor och ekonomi
ALT + 3Flik Övrigt
ALT + 4

Flik Inköp

Inköp

Listvy inköpsorder

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Att beställa
ALT + 3Snabbfilter Beställda
ALT + 4

Snabbfilter Aktiva

ALT + 5Snabbfilter Arkiverade

Detaljvy inköpsorder

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + OLägg till i etikettkö
ALT + SHIFT + PSkriv ut 
ALT + SHIFT + ILägg till artikel
ALT + SHIFT + TLägg till textrad

Dialog: Lägg till i etikettkö

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + UÅterställ

Dialoger och sidopaneler

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + U

Återställ

Beställningsförslag

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Beställningsförslag
ALT + 2Snabbfilter Endast beställningspunkter
ALT + 3Snabbfilter Alla artiklar

Inköpsdokument

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Följesedlar
ALT + 3Snabbfilter Övrigt

Inleveranshistorik

ALT + SHIFT + QÖppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Avprickade
ALT + 3Snabbfilter Ej avprickade

Lager

Lagerlista

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Listvy lageromföring

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Utkast
ALT + 3Snabbfilter Begärda
ALT + 4

Snabbfilter Skickade

ALT + 5Snabbfilter Inlevererade

Detaljvy lageromföring

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + ILägg till artikel

Inventering

Förslag

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Pågående

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Ej godkänd
ALT + 3Snabbfilter Godkänd

Inventeringslista

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut
ALT + SHIFT + ILägg till artikel

Listvy historik

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Detaljvy historik

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Kundreskontra

Listvy kundreskontra

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Obetalda
ALT + 3Snabbfilter Förfallna
ALT + 4

Snabbfilter Påminnelser

ALT + 5Snabbfilter Betalda

Detaljvy kundreskontra

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut
ALT + SHIFT + RLägg till rad

Retroaktiv

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Tillgodohavanden

ALT + SHIFT + QÖppna sökfältet

Presentkort

ALT + SHIFT + QÖppna sökfältet

Abonnemang

ALT + SHIFT + QÖppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Obetald
ALT + 3Snabbfilter Delbetald
ALT + 4

Snabbfilter Betald

ALT + 5Snabbfilter Makulerad

Husavdrag

ALT + SHIFT + QÖppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Obetalda
ALT + 3Snabbfilter Redo för ansökan
ALT + 4

Snabbfilter Avvaktar beslut

ALT + 5Snabbfilter Beslutade

Leverantörsreskontra

Listvy leverantörsreskontra

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Att attestera
ALT + 3Snabbfilter Obetalda
ALT + 4

Snabbfilter Avbokning

ALT + 5Snabbfilter Betalda

Detaljvy leverantörsreskontra

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + RLägg till rad

Direktbetalning

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Filbetalning

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet


Retroaktiv

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

E-fakturor

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Bokföring

Listvy journaler

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Ej bokförda
ALT + 3Snabbfilter Bokförda

Detaljvy journaler

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut 

Listvy verifikationer

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

Detaljvy verifikationer

ALT + SHIFT + Q

Öppna sökfältet

ALT + SHIFT + PSkriv ut 
ALT + SHIFT + RLägg till rad

Listvy momsrapporter

Detaljvy momsrapporter

ALT + SHIFT + PSkriv ut 

Periodisering

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Alla
ALT + 2Snabbfilter Kundfakturor
ALT + 3Snabbfilter Leverantörsfakturor

Periodiseringsrapporter

Snabbfilter

ALT + 1Snabbfilter Balanskonto
ALT + 2Snabbfilter Resultatkonto

Skicka SMS

ALT + SHIFT + YÖppna SMS-dialog

Dialog: Skicka SMS

ALT + SHIFT + SSpara
ALT + SHIFT + UÅterställ